РусУкр
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Нижній Вал, буд. 41, оф.54

 info@praving.kiev.ua

Головна сторінка / Консультації on-line


Я хочу задати своє питання


Корпоративні права подружжя

14-09-2010 13:00 Пасіка Олександр Петрович
Які шанси має дружина при розлученні на отримання половини корпоративних прав Тов , де засновником є чоловік і володіє 100 відсотками уставного капіталу?
За загальним правилом згідно статті 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Під майном закон розуміє окрему річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (ч. 1 ст. 190 Цивільного кодексу України).

Згідно статті 167 Господарського кодексу України «корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами». Згідно статті 2 Закону України від 17.09.2008 №514-VI "Про акціонерні товариства" «корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами».

З урахуванням конкретної організаційно-правової форми господарської організації та виду здійснюваної нею господарської діяльності, законодавством можуть встановлюватися спеціальні корпоративні права, які набуваються особою, що володіє часткою у статутному фонді (майні) такої господарської організації.

Установлюватися та конкретизуватися корпоративні права можуть і установчими документами господарської організації. При цьому в установчих документах господарської організації можуть встановлюватися корпоративні права, не передбачені законами та підзаконними актами.

Отже, корпоративні права слід відносити до спільного сумісного майна подружжя як мінімум в частині майнових прав, які входять до їх складу.

Окремого дослідження потребує питання реалізації одним з подружжя своїх прав, що витікають внаслідок належності другому з подружжя корпоративних прав, в тому числі слід враховувати положення установчих документів. Аналіз вказаного та судової практики приводить до висновку, що другий з подружжя не може отримати у власність частку в статутному капіталі (в даному випадку 50% статутного капіталу ТОВ; тому що отримавши корпоративні права особа отримала б у їх складі і немайнові права; згідно статті 100 Цивільного кодексу України «право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі»), але може реалізувати свої права іншим шляхом. Зокрема, як зазначено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 №11 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя" «Виходячи зі змісту частин 2, 3 ст. 61 Сімейного кодексу, якщо вклад до статутного фонду господарського товариства зроблено за рахунок спільного майна подружжя, в інтересах сім'ї, той із подружжя, хто не є учасником товариства, має право на поділ одержаних доходів».

В кожній окремій ситуації також слід з'ясовувати джерело і час придбання корпоративних прав, наявність згоди другого з подружжя на внесення вкладу тощо.
 • інформпослуги щодо працевлаштування
 • довіреність від громадської організації
 • Представництво нерезидента та будівельна ліцензія
 • Головна сторінка Контакти Мапа сайту
  Пошук по сайту
      
   
   
   

  Тел: (44) 362-49-53
  Тел: (67) 247-47-55

  Адреса:
  E-mail:
   м. Київ, вул, Нижній Вал, буд. 41, оф.54

   info@praving.kiev.ua

  Розробка сайту