Головна сторінка / Реєстрація та супроводження бізнесу / Вирішили організувати власну справу?


Реєстрація благодійної організації (благодійного фонду)

 

 

Юридична компанія «Правинг» пропонує послуги з реєстрації благодійної організації.

 

Правовий статус благодійної організації

Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство.

Благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

Благодійна організація - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. Благодійники - фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги. Набувачі благодійної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу;

Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

Благодійні організації можуть утворюватися в таких організаційно-правових формах:

-        членська благодійна організація;

-        благодійний фонд;

-        благодійна установа;

-        інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).

Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником). Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні. До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) в більшості областей України. До місцевих належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці. До міжнародних належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій, а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій – відповідними місцевими органами виконавчої влади. Заява про державну реєстрацію благодійної організації розглядається в двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику. Вищим органом управління благодійної організації є колегіальний орган (загальні збори, з'їзд, конференція), який здійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням) благодійної організації. Виконавчим органом благодійної організації є правління (комітет). Повноваження правління (комітету) визначаються статутом (положенням) благодійної організації. Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з президентом (директором), повноваження якого визначаються статутом (положенням). Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається засновниками (засновником). У власності благодійної організації можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. Благодійна організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України. Благодійна організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

Благодійна організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

Процедура реєстрації благодійної організації вимагає багато часу, вимагає відвідування багатьох інстанцій. Наша компанія може допомогти зробити це в найкоротший термін, а також уникнути небажаних ускладнень, які можуть з’явитись в процесі реєстрації.

 

Перелік необхідних документів для реєстрації благодійної організації:

                                 1.         Відомості про засновників.

                                 2.         Копії паспортів, довідок про ідентифікаційні номери засновників

                                 3.         Нотаріально посвідчена довіреність від кожного із засновників.

 

Строк: від одного до трьох місяців.

 

 

 

Головна сторінка Контакти Мапа сайту
Пошук по сайту
  
 
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Межигірська, буд. 24, оф.7

 info@praving.kiev.ua

Розробка сайту