Головна сторінка / Реєстрація та супроводження бізнесу / Вирішили організувати власну справу?


Відкриття філій, представництв

 

Юридична компанія «Правинг» пропонує комплекс професійних юридичних послуг по супроводженню відкриття філій, представництв Вашого підприємства.

 

Філія та представництво — це зручна форма розширення бізнесу, яка має цілий ряд плюсів в першу чергу для юридичної особи, що створює таку структурну одиницю. Як правило, підприємства відкривають філії та представництва з метою розширення ринків збуту товарів та надання послуг, наближення до можливих джерел сировини та палива, а також до потенційних споживачів продукції, робіт, послуг, економії на транспортних витратах тощо. Тобто філії та представництва відкривають з метою розширення ринків збуту товарів та надання послуг.

Філії та представництва, інші підрозділи юридичної особи – є відокремленими підрозділами юридичної особи.

Філія є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філія має своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи, і діє на підставі доручення, що отримується від відповідного керівного органу юридичної особи.

Представництво є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Діяльність представництва обмежується виключно представницькими функція (укладання угод, здавання – приймання продукції тощо).

 

Основні особливості створення та функціонування філій та представництв:

-        філії та представництва юридичної особи є відокремленими підрозділами такої юридичної особи, що виступають від імені цієї особи за дорученням, виданим їх керівнику;

-        порядок створення філій та представництв має зазначатися в статуті юридичної особи, яка їх створила. Філії та представництво повинні мати затверджені такою юридичною особою положення про філію та/або представництво. Положення має містити найменування філії (представництва), місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок формування майна, фондів, порядок формування та використання доходів, взаємні права та обов’язки юридичної особи та створюваної ним філії (представництва), порядок управління філією (представництвом), умови припинення діяльності тощо;

-        у зв’язку з тим, що філії та представництва не є юридичними особами, довіреність видається не відокремленому підрозділу, а конкретній фізичній особі – керівнику.

-        наділяються майном юридичної особи, що їх створила.

На практиці досить часто виникає питання у підприємців, які мають намір розширити свою діяльність територіально: який саме відокремлений підрозділ (філія чи представництво) доцільно відкрити. В будь-якому випадку вибір передусім обумовлюється особливостями ведення бізнесу та мети, з якою планується відкрити відокремлений підрозділ.

Основні спільні риси філій та представництв:

-        відокремлений підрозділ юридичної особи;

-        розташований поза місцезнаходженням юридичної особи, яка їх відкрила;

-        не є юридичними особами;

-        відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру;

-        наділяються майном юридичної особи, що їх створила, тобто, юридична особа наділяє їх майном, яке необхідне для здійснення ними діяльності;

-        діють на підставі положення, затвердженого юридичною особою, що їх створила.

-        інформація про філії та представництва має міститися в статуті юридичної особи, що їх створила;

-        керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Відмінності філій та представництв:

-        філії здійснюють всі ті дії (або їх частину), які здійснює відповідно до статутних документів юридична особа, яка їх створила;

-        на відміну від філій представництво здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Оскільки філії та представництва не є юридичними особами, рішення про їх створення приймає, як правило, вищий орган управління юридичної особи (загальні збори акціонерів в акціонерному товаристві, засновники приватного підприємства тощо). При цьому, іноді право на створення філій та представництв може надаватися виконавчому органу юридичної особи (правлінню, директору, дирекції тощо).

Крім того, філії та представництва, стають самостійними платниками податків, в т.ч. податку на прибуток, тоді, коли вони розташовані на іншій території, ніж юридична особа, яка їх створила. У такому випадку законодавство про оподаткування зобов’язує вказані відокремлені підрозділи юридичної особи вести окремий облік своєї діяльності та мати банківський рахунок.

Оскільки законодавство не приділяє окремої уваги підставам та порядку припинення відокремлених підрозділів юридичних осіб, в т.ч. філій та представництв, припинення філій та представництв здійснюється на таких же підставах припинення, що і для юридичних осіб, а саме:

-        рішення власника (приватне підприємство) чи відповідного, як правило вищого, органу управління юридичною особою (АТ, ТОВ) або органу, вповноваженого створювати відповідні юридичні особи;

-        рішення суду.

Припинення діяльності філій та представництв може відбуватися шляхом ліквідації та шляхом реорганізації. Як правило, ліквідація відбувається за рішенням відповідного органу управління юридичної особи, уповноваженого на це статутом. Але може бути також і примусова ліквідація у разі:

-        визнання банкрутом юридичної особи;

-        закінчення строку дії ліцензії або її анулювання (якщо діяльність передбачає наявність ліцензії);

-        якщо прийнято рішення про заборону діяльності філії та/абопредставництва чи самої юридичної особи через невиконання умов, встановлених законодавством;

-        якщо суд визнає недійсними установчі документи і рішення про створення юридичної особи;

-        на підставі рішення суду за поданням контролюючих органів у разі систематичного або грубого порушення філією чи юридичною особою законодавства (стосується господарських товариств).

Для відкриття філії та/або представництва Вам необхідно визначитися з:

-        юридичною адресою;

-        видами діяльності;

-        типом філії та системою оподаткування;

-        керівником;

-        банківською установою, де буде відкрито рахунок.

 

Для відкриття філії та/або представництва Вам необхідно надати такі документи:

-        свідоцтво про державну реєстрацію засновника (ксерокопія);

-        довідка статистичного управління засновника (ксерокопія);

-        статут засновника (ксерокопія);

-        документ на особу, яка буде підписувати положення (довіреність та протокол на призначення);

-        нотаріально посвідчену довіреність на представників нашої компанії. Така довіреність може бути оформлена будь-яким нотаріусом за Вашим вибором. При необхідності ми можемо надати текст такої довіреності або направити Вас до нотаріуса, з яким співпрацює наша компанія.

 

При зверненні до юридичної компанії «Правинг» щодо відкриття філій та/або представництв Вашого підприємства «під ключ» Ви отримаєте такий комплекс послуг

- консультації з вимог щодо порядку та процедур реєстрації філії, представництв;

- підготовка установчих документів (положення, протокол тощо);

- реєстрація у державній районній адміністрації;

- реєстрація в управлінні статистики;

- реєстрація* у районному відділенні Пенсійного фонду України;

- реєстрація* у районному відділенні Фонду соціального страхування на випадок безробіття (центр зайнятості);

- реєстрація* у районному відділенні Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

- реєстрація* у районному відділенні Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;

- отримання дозволу в органах МВС та виготовлення печатки (штампів);

- постановлення на облік у податковій інспекції;

- подача документів для отримання свідоцтва платника ПДВ та/чи єдиного податку;

- отримання витягу з державного реєстру для відкриття поточного рахунку у банківській установі.

 

Звернувшись до юридичної компанії «Правинг» Ви отримаєте протокол про заснування філії та /або представництва; свідоцтво про державну реєстрацію; печатку, положення з відміткою про державну реєстрацію; довідку податкового органу про взяття на облік платника податку (форма 4-ОПП); заяви з відміткою про подання на реєстрацію платника ПДВ та/чи єдиного податку; а також буде проведена процедура взяття на облік у відповідних фондах страхування.

 

Ви залишитесь задоволеними якістю наших послуг та приєднаєтеся до багатьох інших наших клієнтів, більшість з яких вже стали постійними.

 

Головна сторінка Контакти Мапа сайту
Пошук по сайту
  
 
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Межигірська, буд. 24, оф.7

 info@praving.kiev.ua

Розробка сайту