Головна сторінка / Реєстрація та супроводження бізнесу / Вирішили організувати власну справу?


Реєстрація іноземної інвестиції

 

Юридична компанія «Правинг» пропонує комплекс професійних юридичних послуг по супроводженню реєстрації іноземних інвестицій.

 

Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про режим іноземного інвестування» та «Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій», затвердженого Постановою КМУ.

Іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестори – суб’єкти, які проводять інвестиційну діяльність на території України, а саме:

юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

фізичні особи – іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;

іноземні держави

інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

- іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

- валюти України - відповідно до законодавства України;

- будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

- грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

- будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

- прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

- інших цінностей відповідно до законодавства України.

 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

- часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

- створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

- придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;

- придбання інших майнових прав;

- господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;

- в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь – які об’єкти інвестування, в які не заборонено законами України.

 

Найчастіше іноземні інвестиції здійснюються у вигляді:

- іноземної валюти;

- валюти України;

- будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті.

 

Найпоширеніші форми здійснення іноземних інвестицій:

- створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам;

- часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами;

- придбання частки діючих підприємств;

- придбання нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України.

Законом України «Про режим іноземного інвестування» визначено, що підприємство (організація) будь-якої організаційно – правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за наявності, становить не менше 10 відсотків є підприємство з іноземними інвестиціями.

Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством  України для відповідних організаційно –правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для власного споживання), звільняються від обкладання митом.

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після їх фактичного внесення.

У разі здійснення іноземними інвесторами іноземних інвестицій виключно у вигляді грошових коштів, такий інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа для реєстрації іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати здійснення іноземної інвестиції, подає до відповідного територіального управління Національного банку України документи для державної реєстрації іноземної інвестиції та видачі інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера.

Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього періоду функціонування інвестиції.

За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день реєстрації іноземної інвестиції.

Слід зазначити, що відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України, або подані документи не відповідають вимогам. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством України про інвестиційну діяльність.

 

 

Для реєстрації іноземної інвестиції Вам  необхідно надати такі документи:

1.    документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчий договір підприємства, та всі зміни (доповнення) якщо такі є (нотаріально завірені копії);

- статут підприємства та всі зміни (доповнення) якщо такі є (нотаріально завірені копії).

- договір (контракт) про спільну діяльність та всі зміни (доповнення) якщо такі є (нотаріально завірені копії).

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (копія завірена печаткою та підписом керівника підприємства).

- довідка міського управління статистики про присвоєння ідентифікаційного коду підприємству(копія завірена печаткою та підписом керівника підприємства).

2.    Документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції:

- у вигляді іноземної валюти або валюти України при реінвестиціях - довідка з банку (оригінал);

- у вигляді майнового внеску - копії митних декларацій, завірені печаткою та підписом керівника підприємства та інше.

3.    Доручення, легалізоване МЗС України, від іноземного інвестора на право виконувати функції, пов'язані з реєстрацією іноземної інвестиції (оригінал або нотаріально завірена копія. нотаріально посвідчену довіреність на представників нашої компанії.

 

Переваги звернення до професіоналів щодо реєстрації іноземної інвестиції:

Реєстрація іноземних інвестицій це є досить кропітка  і термінова процедура, яка передбачає не тільки реєстрацію одночасно в декількох державних органах реєстрації, а також дотримання чітко встановлених термінів на кожному етапі реєстрації.

Враховуючи особливості цієї процедури, а також значення для подальшого ведення бізнесу слід враховувати, що не зареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством України про інвестиційну діяльність. Крім того, порушення термінів, встановлених на кожному етапі реєстрації іноземної інвестиції, не відповідність документів встановленим вимогам (навіть оформлення з порушенням доручення від іноземного інвестора на право виконувати функції, пов'язані з реєстрацією іноземної інвестиції) на практиці приводять до відмови в реєстрації іноземної інвестиції. У разі такої відмови плата  за реєстрацію інвестиції не повертається.

 

Вартість послуги проведення реєстрації іноземних інвестицій визначається згідно прейскуранту.

 

За отриманням якісної правової допомоги звертайтесь до професіоналів.

Головна сторінка Контакти Мапа сайту
Пошук по сайту
  
 
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Межигірська, буд. 24, оф.7

 info@praving.kiev.ua

Розробка сайту