РусУкр
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Нижній Вал, буд. 41, оф.54

 info@praving.kiev.ua

Головна сторінка / Публічне акціонерне товариство (ПАТ) або приватне акціонерне товариство (ПрАТ) / Приведення діяльності акціонерного товариства (АТ) у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»


     Юридична компанія «Правинг» пропонує комплекс професійних послуг з приведення діяльності АТ у відповідність до нового Закону України «Про акціонерні товариства», що включає перейменування ЗАТ та ВАТ у публічні та приватні акціонерні товариства.
     29 квітня 2009 року набрав чинності Закон України від 17.09.2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства» (надалі також  – Закон), що істотним чином  змінює правове регулювання діяльності акціонерних товариств (надалі – АТ).
 
     Основні зміни та нововведення Закону:
1. змінено поділ товариств за типами: тепер це публічне та приватне товариства замість відкритого та закритого;
2. встановлено існування акцій товариства виключно у бездокументарній формі;
3. розширено компетенцію наглядової ради;
4. змінено строк надіслання повідомлення про проведення загальних зборів з 45 до 30 днів;
5. змінено кворум необхідний для проведення загальних зборів акціонерів: зменшено з 60 % плюс один голос (за Законом України «Про господарські товариства») до 60 % загальної кількості голосів акціонерів;
6. запроваджено кумулятивне голосування;
7. встановлена вимога для публічних акціонерних товариств додатково розкривати інформацію про свою діяльність на біржі, де вони пройшли процедуру лістингу;
8. встановлено граничний кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства (не може перевищувати 100 акціонерів);
9. визначено випадки обов'язкового викупу акціонерним товариством на вимогу акціонера належних йому акцій товариства за ринковою вартістю;
10. запровадження обов'язкового повідомлення товариства особою про її намір придбати значний пакет акцій відповідного акціонерного товариства;
11. акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства;
12. інші зміни.
 
     Ці та інші положення повинні бути відображені у статутних документах АТ. Закон вимагає приведення статутів та інших внутрішніх документів АТ у відповідність до вимог Закону не пізніше 30 квітня 2011 року, що в свою чергу передбачає проведення ряду обов’язкових заходів з боку АТ.
 
     Приведення діяльності АТ у відповідність до нового Закону України «Про акціонерні товариства» - процес, який займає багато часу та передбачає приведення у відповідність з необхідними нормами Закону всіх документів АТ через процедуру державної реєстрації змін до статутних документів.
     Юридична компанія «Правинг» здійснює повний юридичний супровід з приведення статутних та реєстраційних документів АТ у відповідність до вимог нового Закону, а також надає консультаційну підтримку, пов’язану зі змінами в законодавстві про АТ, включаючи:
 • організація скликання та проведення загальних зборів товариства;
 • підготовку необхідних документів, в тому числі протоколи загальних зборів акціонерного товариства, нову редакцію статуту та внутрішні положення АТ про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи АТ, довіреності;
 • підписання статутних документів у нотаріуса;
 • підготовку відповідних документів і супровід проведення державної реєстрації в районній державній адміністрації;
 • отримання нових реєстраційних документів АТ в органах податкової служби, статистики, фондах страхування, ДКЦПФР;
 • знищення старої та отримання дозволу на виготовлення нової печатки АТ;
 • здійснення заходів щодо переведення випуску акцій АТ у бездокументарну форму;
 • переоформлення ліцензій, дозволів, сертифікатів та інших документів;
 • підготовку відповідних документів і супровід проведення змін в установі банку, в якому відкрито поточний рахунок АТ.
     Наприкінці квітня 2011 року втратять чинність норми Закону «Про господарські товариства», що стосуються акціонерних товариств. До цього часу діяльність вітчизняних АТ регулюватиметься Законом «Про господарські товариства» та новим Законом «Про акціонерні товариства», що може призвести до певних проблем.
     Акції з документарної форми існування повинні бути переведенні в бездокументарну до 29 жовтня 2010 року.
     Обіг акцій у документарній формі після 29 жовтня 2010 року стане неможливим, що може бути підставою для судових спорів та застосування зоходів впливу з боку ДКЦПФР. Після 30 квітня 2011 року діяльність ВАТ та ЗАТ буде поза законом, що приведе до зупинки господарської діяльності: неможливості проведення банківських розрахунків, укладання договорів тощо.
 
     Рекомендуємо Вам не відкладати приведення діяльності АТ у відповідність до нового Закону України «Про акціонерні товариства» на потім. З метою виконання вимог законодавства щодо строків, в тому числі приведення статутів та інших внутрішніх документів акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону, рекомендуємо прийняти на найближчих загальних зборів акціонерного товариства рішення про викладення статуту у новій редакції, в тому числі зміни найменування товариства, а також затвердження внутрішніх положень АТ. До проведення загальних зборів товариство повинно подбати про виготовлення проектів вищезазначених документів.
     Не слід відкладати вказані заходи і з тих міркувань, що чим ближче кінець строку, відведений для приведення діяльності АТ у відповідність до нового Закону, тим більша кількість АТ буде здійснювати перереєстрацію. У зв'язку з цим можуть виникнути різні складнощі: черги в адміністраціях, в органах податкової служби, статистики, помилки державних службовців при обробці колосальної кількості документів, черги до нотаріусів і т.п. Крім того, до кінця строку, відведеного на приведення діяльності АТ відповідно до вимог нового Закону, дуже вірогідне підвищення цін на послуги, пов'язані з перереєстрацією компаній.
 
     Збережіть свій час, гроші і нерви, приведіть діяльність своєї компанію у відповідність до нових правил вже зараз!
 
     Для початку роботи необхідно надати наступні документи:
 • оригінал свідоцтва про державну реєстрацію;
 • оригінал довідки статистики про внесення до ЄДРПОУ;
 • оригінал статуту й установчого договору ( при наявності) з усіма змінами;
 • оригінал довідки про взяття на облік платника податків, Ф 4-ОПП;
 • оригінали повідомлень і свідоцтв соцфондів;
 • оригінал протоколу (рішення) про обрання керівника;
 • печатка підприємства;
 • копії паспорта й ідентифікаційного коду кожної посадової особи (директорів, головного бухгалтера).
 •  
Головна сторінка Контакти Мапа сайту
Пошук по сайту
  
 
 
 

Тел: (44) 362-49-53
Тел: (67) 247-47-55

Адреса:
E-mail:
 м. Київ, вул, Нижній Вал, буд. 41, оф.54

 info@praving.kiev.ua

Розробка сайту