п. – пункт статті певного Закону
ст. – Стаття певного Закону
КУ – Конституція України
ЗУ – закон України
Указ ПУ – указ Президента України
ПВРУ – постанова Верховної Ради України
ПКМУ – постанова Кабінета Міністров Україні
ЦК – цивільний кодекс України
СК – сімейний кодекс України
КЗпП – кодекс законів про працю України
ЖК – житловий кодекс Української РСР
КУпАП – кодекс України про адміністративні правопорушення
ЗК – земельний кодекс України
КК – кримінальний кодекс України
КПК – кримінально – процесуальний кодекс України
ЦПК – цивільний процесуальний кодекс України
КАС – кодекс адміністративного судочинства України